Lean Management

Lean Management is iets heel anders als ‘even snel’ kosten besparen. Het is een filosofie, wat iedereen in een organisatie betreft, met andere woorden, Lean gaat over het veranderen van de manier waarop mensen samenwerken, leidinggeven en zich gedragen en denken.

 

Hoofddoel Lean Management

Lean helpt een organisatie, om het gehele bedrijfsproces klantgericht en efficiënt te maken. Het hoofddoel van het invoeren van Lean in een organisatie is, om uitdagingen waar men voor komt te staan het hoofd te bieden. Een organisatie kan kiezen voor het beter, sneller , goedkoper en flexibeler opereren, of kostenbesparend werken door het uitvoeren van een bedrijfsprocesoptimalisatie. Bij Lean is het uitgangspunt niet, om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen, maar wordt er nadrukkelijk gekeken naar onnodige handelingen binnen een bestaand bedrijfsproces, met het oogpunt, Top Down management combineren met Bottom Up management, waarbij het personeel in een organisatie zal worden betrokken bij het uitdenken en implementeren van een nieuwe bedrijfsvoering.

Door Lean in combinatie met BPM, TQM, etc. in te zetten, worden organisaties in staat gesteld om tegen steeds lagere kosten, sneller te produceren, diensten te ontwikkelen, wat een hogere kwaliteit levert aan stakeholders. Door efficiënter te werk te gaan, gebruik te maken van alle beschikbare middelen, kan er tevens kostenverlagend worden gewerkt, wat een groot voordeel is voor een organisatie.

 

Waarom Lean Management in uw organisatie toepassen?

Om Lean te verspreiden in een organisatie, en borging te realiseren voor u als opdrachtgever, zullen 4 fasen, steeds anders doorlopen worden, welke betrekking hebben op de reeds bestaande bedrijfsprocessen, waardoor er continue verbetering zal optreden.

  1. U vraagt zich hoogstwaarschijnlijk af, welke voordelen het uitvoeren van een bedrijfsprocesoptimalisatie, met gebruik van Lean voor uw organisatie zou kunnen zijn?
  2. Uw organisatie krijgt een verbeterde concurrentiepositie, door de realisatie van duurzame verbeteringen in uw bedrijfsproces
  3. U kunt als organisatie uw focus leggen op activiteiten, welke van toegevoegde waarde zijn, m.b.t  stakeholders (bijvoorbeeld Leveranciers, klanten, etc.), zowel intern als extern
  4. Meer grip op uw bedrijfsprocessen, waardoor u voldoet aan de wensen van uw klant
  5. Door het stroomlijnen van processen, en verspillingen in de organisatie en bedrijfsprocessen tegen te gaan, kunt u direct kostenverlagend en efficiënter te werk gaan
  6. Kostenreductie, doordat u uw personeel bij het gehele proces betrekt, en zij waardering krijgen voor het werk wat wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt er ook horizontaal gewerkt i.p.v. alleen verticaal
  7. Een Lean mindset, van management tot op de werkvloer, waardoor uw organisatie open staat voor continue verbeteringen