Programmamanagement

Programmamanagement zou bij uitstek ingezet kunnen worden om (complexe) veranderingen binnen bestaande organisaties en bedrijfsprocessen te bewerkstelligen, welke van grote impact (kunnen) zijn op de bestaande organisatie of bij het realiseren van strategische doelstellingen. Het is een traject, welke veel onzekerheden met zich meebrengt, betrekking hebbende op de strategische doelstelling(en), risico’s voor de organisatie en haar medewerkers.

De vele (lijn)activiteiten en projecten welke aanwezig (zouden kunnen) zijn binnen een organisatie, de onderlinge relaties hiertussen en afstemming van de reeds ingevoerde bedrijfsprocessen, hangen veelal van afhankelijkheden aan elkaar, waardoor het managen van veranderingen veel inspanning en flexibiliteit verlangt van de lijnorganisatie en het management.

Het aangaan van een programma binnen de bestaande organisatie zou kunnen helpen bij de gecoördineerde beheersing van een portfolio aan projecten. Organisaties kunnen dan op een gecontroleerde wijze organisatorische veranderingen arrangeren om zodoende strategische voordelen en doelstellingen te behalen.

 

Verschil Programma vs. Project

Er is een zéér groot verschil tussen programma’s en projecten, daar programma’s zich richten op het behalen van organisatiedoelen op lange(re) termijn en projecten zich voornamelijk richten op het concreet en vooraf vastgesteld projectresultaat op korte termijn.

Programma’s zijn ten opzichte van projecten veel strategischer van aard en kunnen uit vele verschillende projecten tegelijkertijd bestaan, welke in samenhang bestuurd dienen te worden, terwijl een project veelal kleinschaliger van aard zou kunnen zijn.
Programma’s bereiken de strategische doelen door middel van een samenhangend geheel van verschillende activiteiten en projecten.

 

Kenmerken Programma vs. Project

Kenmerken Programma:

  • Doelgerichte aanpak
  • Focus op draagvlak binnen de organisatie
  • Gebruik van netwerken, zoals Leveranciers, klanten, etc.
  • Lobbyen en beïnvloeden
  • Monitoring van programmaomgeving via een Programmamanager

Kenmerken Project:

  • Gericht op acceptatie van het projectresultaat
  • Focus op onderdelen als tijd, geld en kwaliteit
  • Gebruik van projectmanagement technieken en methoden
  • Onderhandeling over randvoorwaarden binnen het project
  • Afbakening van de projectorganisatie

 

Wilt u meer weten over Programmamanagement?

Wilt u samen met Business in Balance van gedachten wisselen over de voordelen omtrent het inzetten van Programmamanagement in uw eigen organisatie of weten hoe u strategische doelstellingen kunt realiseren?  Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: (070) 335 29 08 of per e-mail: info@businessinbalanceonline.com