X-team

Zonder team geen programma, wordt door veel programmamanagers onderkend!

Een programmamanager zal immers altijd in een team werken, maar hoe krijgt u een goed functionerend team? Het concept “Teams en Leren”, geeft uw organisatie een waardevolle handreiking, tot het bouwen van een succesvol team, een zogenaamd X-team.

 

Hoe wordt een programma en team opgebouwd?

Bij het merendeel van de programma’s, wordt stap voor stap in een rechte lijn aan al de procedures, planningen en methoden aandacht besteed, met het idee, dat het dan wel “goed” komt met het programma in uw organisatie.

Wat echter niet of veel minder tot uiting komt, is dat een programma niet verloopt als een rechtlijnig traject, maar dat juist iteratieslagen ervoor zorgen, dat het programma met haar doelstellingen blijft passen bij de veranderende omstandigheden of nieuwe inzichten.

Om deze iteratieslagen effectief en efficiënt te laten verlopen, is lerend en adaptief vermogen nodig in een programma, en een projectteam. Met andere woorden, een organisatie zou de focus moeten leggen op:

  1. Teamwork in projecten, welke als bouwstenen van een programma dienen
  2. Een extra niveau van teamwork toevoegen in een programma, wat betekent, dat er een gezamenlijke leiding wordt ingesteld, om leiding en sturing te geven aan projecten in het betreffende programma.

Deze omslag eist veel aanpassingsvermogen en lerend vermogen van teams in een organisatie of programma. U kunt als team niet alleen focussen op het intern functioneren van uw team, maar dient zich ook te concentreren op wat er gebeurt buiten de grenzen van het team.

 

Waarom een X-team voor uw organisatie?

U vraagt zich hoogstwaarschijnlijk af, waarom? Enerzijds gebeurt dit, om relevante ontwikkelingen op te pikken, gebruik te kunnen maken van kennis en ervaring welke al aanwezig zijn in uw organisatie, en anderzijds, om de onderlinge samenhang tussen de diverse projectteam te kunnen managen.

Zodra uw organisatie kiest voor het concept “Teams en Leren”, dan creëert u de X-factor, zal een programma en projectteam gekenmerkt worden door een sterke en langdurig opgebouwde band, welke u als organisatie zal helpen, om op een gestructureerde wijze uit te breiden of te krimpen. Het te verrichten werk zal dan over een “grote en gespreide groep” mensen verdeeld worden, zowel intern als extern.