Procesmanagement (BPM)

Procesmanagement/Bedrijfsprocesmanagement (BPM) is een complex geheel binnen een organisatie, waar veel meer bij komt kijken als alleen een (vluchtige) ICT implementatie, zoals door veel procesmanagers wordt beschreven op diverse websites.

Het implementeren van een nieuw bedrijfsproces of herstructurering van een bestaand bedrijfsproces bestaat uit 3 verschillende soorten procesbenadering. De implementatie van een nieuw bedrijfsproces of herstructurering van een bestaand bedrijfsproces is opgebouwd uit een combinatie van 4 basiselementen, welke wij vertalen naar een duidelijk activiteitenmodel om zodoende uw proces inzichtelijk te maken. Welke implementatie het meest relevant is en het beste aansluit op uw huidige bedrijfsproces en doelstelling bepaalt in zekere mate welke benadering wordt gekozen.

 

Prestatiemeetsysteem/PDCA

Aan de hand van een prestatiemeetsysteem (KPI) of performance meassurementsysteem zal het gehele bedrijfsproces in kaart worden gebracht. Gebruik van een prestatiemeetsysteem (KPI) of performance meassurementsysteem is handig, omdat a.d.v. de uitkomsten bepaalt kan worden hoe succesvol uw organisatie is of individuen in uw organisatie zijn in het bereiken van hun doelen.

Het totale prestatiemeetsysteem (KPI) van een organisatie kan beschouwd worden als een verzameling van met elkaar in verband staande PDCA cycli (Plan-Do-Check-Act), elk op een ander niveau, om via deze weg de efficiency terug te brengen in het bedrijfsproces, te weten:

  1. Organisatieniveau
  2. Procesniveau
  3. Niveau van teams of individuen

 

Kostenbesparing door Procesmanagement

Business in Balance heeft bij één van haar opdrachtgevers succes behaalt met de inrichting van een bedrijfsproces d.m.v. o.a. het inzetten van de prestatie-indicatoren (KPI) binnen een bestaand bedrijfsproces en daardoor een kostenbesparing gegenereerd van 19% met behoud van personeel. Doordat o.a. de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren werden gemeten, kon aangegeven worden in hoeverre aan de vooraf vastgestelde doelstellingen werd voldaan binnen de organisatie en waar nodig tijdig werden gesignaleerd en bijgesteld.