Programmamanagement

Organisaties welke binnen een vooraf afgesproken termijn en budget strategische doelstellingen willen doorvoeren doen dit steeds vaker op basis van een project- of programmabasis. Deze manier van werken binnen een organisatie vereist een andere manier van werken, specifieke kennis, vaardigheden en het bestaan van de juiste randvoorwaarden, daar projectmanagers, programmamanagers en medewerkers in een organisatie steeds vaker in een gecompliceerd krachtenveld opereren.

Over het algemeen zijn strategische doelstellingen moeilijk vertaalbaar naar wat het betekent voor zowel de individu als groepen in een organisatie, zeker als men het vanuit een ieders beperkte perspectief op het geheel moeten doen.

Daar niet alle betrokkenen in een organisatie per definitie de bevoegdheid heeft om veranderingen door te voeren in een organisatie, kunnen strategische doelstellingen nogal grote consequenties hebben en om deze reden te omvangrijk, te onbekend en in potentie te risicovol worden om tegelijkertijd aan te pakken.

Na het volgen van de training programmamanagement wordt u na afloop in staat gesteld om in een organisatie op strategisch niveau veranderingen op te starten, te plannen en uiteindelijk tot een succesvolle oplevering / implementatie te komen.

Onderwerpen welke onder andere aan de orde zullen komen zijn

  • Hoe u kunt u programmamanagement gebruiken om strategische doelen te realiseren?
  • Op welke wijze kunt u uw rol als programmamanager vervullen?
  • Hoe kunt u het beleid in een bestaande context analyseren
  • Hoe kunt u gefundeerde voorstellen voor verbeteringen opstellen?

 

Wilt u meer weten over een training programmamanagement

Wilt u meer weten over de geaccrediteerde training programmamanagement binnen uw eigen organisatie? Neem dan contact op met organisatieadviesbureau Business in Balance. Door middel van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kunt u samen met ons bespreken, of deze training voor uw organisatie geschikt is.

U kunt ons bereiken via e-mail: info@businessinbalanceonline.com of via ons contactformulier