Stakeholderanalyse

Een stakeholderanalyse is een must voor het voortbestaan van elke organisatie, zowel groot als klein. Zodra een organisatie kiest voor een gedegen stakeholderanalyse en belanghebbendenanalyse, kunnen de sterke en zwakke punten beter geplaatst worden, waardoor sneller ingespeeld kan worden op de vraag vanuit zowel de organisatie, alsmede de markt (o.a. Leveranciers, relaties, etc.) daar u weet, hoe men tegen de organisatie aankijkt.

Door veel organisaties wordt een stakeholderanalyse alleen uitgevoerd, zodra een project wordt opgestart, maar stakeholders zijn ten aller tijde gelieerd aan een organisatie en niet alleen tijdens een project, dit is een misvatting!

 

Meerwaarde Stakeholderanalyse

Bij een bedrijfsproces verandering, strategische visie of programmamanagement traject is het van cruciaal belang, hoe stakeholders tegen een organisatie aankijken.

Vragen, welke u als organisatie vooraf kunt laten analyseren zijn:

  • Klopt de huidig ingezette strategie voor de organisatie?
  • Wat zijn de behoeften, verwachtingen en belangen van alle stakeholders?
  • Komt de huidige dienstverlening overeen met de verwachtingen van de stakeholders?
  • Hoe is de wijze van zowel de interne- als externe communicatie met stakeholders?
  • Hoe willen wij als organisatie een vraagstuk oplossen?
  • Hoe is de relatie tussen de organisatie en verwante stakeholders?
  • SWOT analyse bij een strategische doelstelling, waar stakeholders mee gemoeid zijn

Kennis welke uw organisatie heeft laten analyseren a.d.v. een stakeholderanalyse, zal een onderlinge samenwerking verder stimuleren en versterken, stakeholders zullen zich niet gepasseerd voelen, daar hun stem gehoord wordt.
Door het uitvoeren van een stakeholderanalyse krijgt een organisatie inzicht t.a.v. diverse vraagstukken, zodat met deze kennis vooraf gestelde doelen en visies indien nodig, tijdig bijgesteld en relaties tussen partijen zullen worden versterkt, daar men van elkaar weet, wat de verwachtingen zijn.

Bij een stakeholderanalyse wordt tevens een belanghebbenden analyse uitgevoerd, waarmee gekeken wordt, welke invloed uw relaties/stakeholders t.o.v. een organisatie hebben.

Belanghebbenden kunnen worden ingedeeld op basis van hun relatie en invloed ten opzichte van uw organisatie, waardoor de volgende verdeling ontstaat:

  • Interne belanghebbenden : zij bevinden zich binnen de organisatie (dit zijn bijvoorbeeld uw werknemers)
  • Externe belanghebbenden : zij bevinden zich logischerwijs buiten de organisatie, dit betreft alle belanghebbenden van buitenaf, zoals leveranciers, klanten, media
  • Interface belanghebbenden : zij kunnen invloed op de organisatie uitoefen d.m.v. wet- en regelgeving